Yleiset ehdot

SUOMI

Näitä ehtoja ("Ehdot") sovelletaan Heinz Young Chefs -kilpailussa ("Kilpailu") sen mukaan, mitä on määritetty Kohdassa 3, jonka on toimittanut H.J. Heinz B.V. Netherlands, Swedish filial, jonka toimipaikka on Kanongatan 157, 254 67 Helsingborg, ja/tai jokin sen konserniyhtiöistä (viitataan yhteisesti nimellä "Heinz"). Osallistumalla Kilpailuun hyväksyt ehdottomasti näiden Ehtojen ja yleisten sosiaalisten media-alustojen ehtojen sovellettavuuden – sisältäen muttei rajoittuen Facebookin – joita voidaan soveltaa täysimittaisesti näiden Ehtojen lisäksi.

Kohta 1 – Yleistä

1.1 Osallistuminen on sallittu kaikille Ruotsissa asuville, jotka ovat yli 18 (kahdeksantoista) vuotta osallistumishetkellä.

1.2 Alle 18-vuotiailla henkilöillä pitää olla huoltajan tai edunvalvojan lupa Kilpailuun osallistumiseen.

1.3 Kilpailun voittajan valintaan osallistuva, tai siihen suorassa yhteydessä toimiva, Henkilö ei saa osallistua Kilpailuun.

1.4 Talouskohtaista osallistumisen enimmäismäärää ei ole rajoitettu, mutta talouskohtainen voittojen/palkintojen määrä on rajoitettu kahteen esiliinaan.

1.5 Kilpailussa sovelletaan Heinzin Tietosuojakäytäntöä ja Vastuunrajoitusta, jotka löytyvät verkosta osoitteesta http://www.heinz.fi/PrivacyPolicy , niissä määrin, kun mikään näissä Ehdoissa määritetty ei nimenomaan määrää toisin.

1.6 Heinzilla on oikeus muuttaa näitä Ehtoja Kilpailujakson aikana ilman ennakkoilmoitusta osallistujille. Osallistujaa koskee se Ehtojen versio, joka on ollut voimassa osallistumishetkellä.

1.7 Näiden ehtojen Heinzin tekemät muutokset julkaistaan Heinzin kotisivuilla http://www.heinz.fi/TermsConditions, mistä on mahdollista tallentaa ja/tai tulostaa kopio Ehdoista.

1.8 Kilpailulla ei ole mitään yhteyttä Facebookiin, eikä Facebook ole sponsoroinut, hyväksynyt tai hallinnut sitä mitenkään.

Kohta 2 – Tiedot

2.1 Jotta voisit osallistua kilpailuun ja mahdollistaa viestinnän Heinzin kanssa, sinua voidaan pyytää toimittamaan henkilötietoja Heinzille (esim. nimi, (sähköposti)osoite, (matka)puhelinnumero).

2.2 Tällöin sinun pitää taata, että kaikki toimittamasi tiedot ovat oikeellisia, luotettavia ja täydellisiä. Väärillä tiedoilla varustetut osallistumiset eivät voi osallistua Kilpailuun.

2.3 Käydessäsi Heinzin kotisivuilla, tiedot voidaan hankkia suoraan tietokoneesi kovalevylle tallentuvaa evästetiedostoa käyttämällä. Heinzin kotisivuilla käytetään evästeitä, jotta kotisivujen eri käyttäjät voidaan erottaa toisistaan. Voit estää evästeiden käytön aktivoimalla verkkoselaimessasi asetuksen, jonka avulla voit estää evästeet. Tämä voi tosin vaikuttaa negatiivisesti kotisivun suorituskykyyn. Löydät yksityiskohtaiset tiedot käyttämistämme evästeitä ja niiden käyttötarkoituksista Evästekäytännöstämme osoitteesta http://www.heinz.fi/PrivacyPolicy. 

2.4 Heinzille toimittamasi tiedot kerätään, ja niitä käytetään ainoastaan näissä Ehdoissa mainittujen tarkoitusten asettamissa rajoissa ja niiden vaatimalla tavalla. Heinz tekee kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että tietojasi käsitellään turvallisesti ja Heinzin tietosuojakäytännön mukaisesti. Heinz ei myy tai siirrä, ilman ennalta antamaasi suostumusta, henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle, joka ei kuulu Kraft Heinz-yhtiöön.

2.5 Heinz voi kerätä ja käyttää henkilötietojasi seuraaviin käyttötarkoituksiin:

  1. toteuttaakseen velvoitteita, joita sinun ja Heinzin välillä solmittu sopimus saa aikaan;

     

  2. toteuttaakseen muita (juridisia) velvollisuuksia;

     

  3. saattaakseen käyttöösi tietoa, tuotteita tai palveluja, joita olet pyytänyt Heinziltä tai joiden Heinz arvioi kiinnostavan sinua, siinä määrin ja sellaisissa tarkoituksissa, missä olet antanut nimenomaisesti luvan ottaa yhteyttä, erityisesti koskien Kilpailua, muita kilpailuja tai erikoistarjouksia; tai

     

  4. toimittaakseen tarjolla olevan palkinnon voittajalle.

2.6  Heinz noudattaa kaikkia asiaankuuluvia turvallisuustoimia suojatakseen henkilötietojasi tietojen menetykseltä, vahingolta tai laittomalta tai asiaankuulumattomalta käsittelyltä.

2.7  Sinulla on oikeus esittää muodollinen vaatimus siitä, että voit olla osallinen Heinzin sinusta keräämistäsi tiedoista. Lisäksi voit vaatia, että Heinz muuttaa henkilötietojasi tai poistaa ne. Voit käyttää näitä oikeuksia milloin tahansa ottamalla yhteyttä Heinzin asiakaspalveluun; katso yhteystiedot Kohdasta 9.

2.8  Henkilö- ja datatiedot voidaan yhdistää tietokoneeseen tai IP-osoitteeseen (Internet Protocol), jotta sinun olisi helpompi pyytää tietoja Heinziltä tai osallistua kilpailuihin tulevaisuudessa. Ainoastaan datatietoja, pois lukien henkilötiedot, käytetään, jotta kilpailuja voidaan soveltaa mieltymystesi mukaisiksi.

2.9 Kun alle 16 (kuusitoista) vuotta vanhan henkilön vanhempien tai edunvalvojan suostumus on annettu osallistumista varten, Heinz käyttää ainoastaan sellaisia henkilötietoja, joita tarvitaan Kilpailuun osallistumiseen.

Kohta 3 – Kilpailu

3.1          Heinz Young Chefs

3.2 Valitse jokin Heinz Young Chefs -resepteistä. Ota kuva yhteisestä ruuanlaittohetkestä lasten kanssa. Lataa kuva Instagramiin (pitää olla aktiivinen tili) hästägillä #heinzyoungchefs ja kerro, miksi juuri teidän pitäisi voittaa. Voittajan valitsee Heinzin tuomaristo.

3.3 Kilpailuajanjakso on 08:00 23/10 2017 - 08:00 31/1 2018 ("Kilpailujakso").

3.4 Kaikkien kilpailukuvien pitää olla Heinzillä viimeistään 08:00 15/1 2018. Kaikki tämän jälkeen vastaanotetut kuvat mitätöidään automaattisesti.

Kohta 4 – Palkinnot

4.1 Kilpailuun osallistumalla voit voittaa noin 5 euron arvoisen esiliinan.

4.2 Heinzin päätös on lopullinen ja sitova, eikä siitä voi keskustella.

4.3 Kilpailun voittaja julkaistaan ilmoittamalla Instagramin, puhelimen ja/tai postin ja/tai sähköpostin välityksellä niitä yhteistietoja käyttämällä, jotka on annettu kilpailuun rekisteröidyttäessä, 14 kalenteripäivän kuluessa voittajan valinnasta.

4.4 Voittaja voi voittaa vain kerran Kilpailujakson aikana.

4.5 Palkinto on voittajan henkilökohtainen. Palkintoa ei voi palauttaa eikä sitä voi siirtää tai luovuttaa toiselle.

4.6 Palkinto lähetetään siihen osoitteeseen, joka on annettu kilpailuun rekisteröitymisen yhteydessä 4 (neljän) viikon kuluessa Kilpailujakson päättymisestä.

4.7 Heinz yrittää ottaa yhteyttä voittajaan kaikilla kohtuullisilla keinoilla. Jos voittajaan ei saada yhteyttä tai jos hän ei ole tavoitettavissa, Heinz pidättää itsellään oikeuden tarjota palkintoa uudelleen valitulle voittajalle.

4.8 Heinz pidättää itsellään oikeuden tarjota voittajalle vaihtoehtoista, alkuperäisen palkinnon kanssa saman arvoista tai arvokkaampaa, palkintoa, jos palkinto ei ole saatavilla Heinzistä johtumattomasta syystä.

4.9 Jos palkintoa ei pystytä antamaan voittajalle Heinzistä riippumattomasta syystä, voittaja voi vaatia palkintoa viimeistään 3 (kolme) kuukautta voitosta ilmoittamisen jälkeen. Tämän ajanjakson tai palkinnon epäämisen jälkeen palkinto palautuu Heinzille.

4.10 Palkinto toimitetaan ainoastaan Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen.

4.11 Heinz huolehtii mahdollisista palkinnon jakamisesta koituvista vedonlyönti- ja arpajaisveroista, jotka johtuvat tuomiovallan verolainsäädännöstä, jossa sellaisiin verotarkoituksiin verovelvollinen tapahtuma on tapahtunut, siinä määrin kuin se on sallittua lain puitteissa. Kaikenlaiset muut ulkomaiset, kotimaiset tai paikalliset verot (mukaan lukien muttei rajoittuen henkilökohtainen tulovero), joita voidaan määrätä tai päättää olennaisen tuomiovallan toimesta, Kilpailuun osallistumisen tai palkinnon (palkintojen) jakamisen seurauksena ovat palkinnon (palkintojen) voittajan  ja/tai osallistujan vastuulla ja maksettavana.

Kohta 5 – Palkintojen rahtimaksut

5.1 Heinz maksaa kaikki esiliinan rahtiin liittyvät maksut (sisältäen alv:n).

5.2 Heinz korvaa vain sellaiset kulut, joihin viitataan kappaleessa 5.1 ja jotka osallistuja on saanut kohtuuden nimissä aikaan. Edellytyksenä on, että osallistuja pystyy esittämään kuitin tai jonkun muun voimassa olevan maksutodisteen.

5.3 Esiliina lähetetään siihen osoitteeseen, joka on annettu osallistuttaessa, 4 (neljän) viikon kuluessa Kilpailun päättymisestä.

5.4 Esiliina toimitetaan vain Suomessa oleviin osoitteisiin.

Kohta 6 – Vastuu

6.1 Hyväksyt, että Kilpailuun osallistuminen tapahtuu omalla vastuullasi.

6.2 Vakuutat, että olet kaiken lähettämäsi materiaalin ja tietojen immateriaalioikeuksien ainoa omistaja, sisältyen muttei rajoittuen tekijänoikeus, mallisuoja, reseptit ja kuvat muodosta riippumatta (esim. suullinen, sähköinen tai kirjallinen), jotka olet antanut Heinzille Kilpailun yhteydessä ("Materiaali"). Vakuutat myös, että Materiaali ei loukkaa kenenkään kolmannen osapuolen oikeuksia eikä ole muutoin laitonta. Annat myös Heinzille täyden hyvityksen kaikista kolmannen osapuolen vaatimuksista Materiaalia kohtaan.

6.3 Jos Materiaali loukkaa jonkin kolmannen osapuolen oikeuksia tai on muuten laitonta, Heinzillä on oikeus sulkea kuvasi pois kilpailusta ja asettaa sinut korvausvastuuseen kaikista tästä seuranneista vahingoista.

6.4 Heinz ei ole missään olosuhteissa vastuussa tai vahingonkorvausvelvollinen mistään Kilpailuun osallistuvasta kuvasta tai Materiaalista.

6.5 Heinz ei hyväksy missään oloissa mitään vahingonkorvausvelvollisuutta mistään Kilpailuun liittyvistä tappioista tai vahingoista, suorista tai epäsuorista, mukaan lukien muttei rajoittuen:

a. Heinzin lähettämä palkinto;

b. kilpailun peruuttaminen, keskeyttäminen tai muuttaminen;

c. kolmannelle osapuolelle kuuluvan järjestelmän laiton käyttäminen.

Kohta 7 – Immateriaalioikeudet

7.1 Kaikki immateriaalioikeudet, sisältäen muttei rajoittuen tekijänoikeuden, kuuluvat ja lankeavat vain ja yksinomaan Heinzille.

7.2 Siinä määrin, missä immateriaalioikeudet eivät lankea automaattisesti Heinzille, osallistuja luovuttaa täten kaikki tällaiset immateriaalioikeudet koko maailmassa Heinzille, minkä Heiz täten hyväksyy.

7.3 Lain sallimissa määrin osallistuja luopuu kaikista kirjalliseen tuotantoon perustuvista moraalisista oikeuksista ja suostuu siihen, ettei koskaan esitä mitään moraalisia oikeuksia Heinziä kohtaan, väitä vastaan tai estä mitään modifiointia, tai valvo julkaisua tai jakelua liittyen tekijänoikeuksien suojaamiin teoksiin.

7.4 Selvyyden vuoksi Heinzillä tai sen alilisensioiduilla tahoilla on oikeus lyhentää, muuttaa tai poistaa Materiaalia oman harkintansa mukaan ilman, että siitä ilmoitetaan (ennakkoon) sinulle ja/tai kysytään hyväksyntääsi sille.

7.5 Osallistumalla Kilpailuun annat Heinzille oikeuden käyttää nimeäsi ja/tai Materiaaliasi, sisältäen muttei rajoittuen, seuraaviin käyttötarkoituksiin:

a. hinnat ja/tai

b. Heinzin kotisivut ja sosiaaliset mediat, sisältäen muttei rajoittuen, Twitterin, Instagramin ja Pinterestin.

7.6 Hyperlinkitys Kilpailuun on sallittua sillä ehdolla, että seuraavat ehdot täyttyvät.

a. Hyperlinkkiä saa käyttää ainoastaan siihen, että  kotisivu linkitetään Kilpailuun.

b. Mainoksia, tekijänoikeusilmoituksia ja muita ilmoituksia ei saa piilottaa Kilpailun kotisivulla.

c. Viittaukset tai maininnat siihen, että Heinz sponsoroisi tai tukisi kotisivuasi, ovat kiellettyjä.

d. Hyperlinkit on poistettava heti, jos Heinz niin vaatii.

Tarkista myös sovellettavissa olevat ehdot kotisivusi toimittajalta.

Kohta 8 – Heinzin oikeudet

8.1 Heinz pidättää itsellään oikeuden, ilman ennakkoilmoitusta ja omaa harkintakykyään käyttäen, hylätä kuvat, joita ei Heinzin mielestä ole tehty näiden Ehtojen tai muiden sovellettavissa olevien laillisten velvoitteiden mukaisesti ilman, että siitä koituisi korvausvelvollisuus mahdollisen vahingon vuoksi. Heinzin päätös on lopullinen ja kaikissa kysymyksissä sitova, eikä siitä voi keskustella.

8.2 Heinz pidättää itsellään oikeuden valita vaihtoehtoisen voittajan, jos ensisijainen voittaja on toiminut näiden Ehtojen vastaisesti.

8.3 Heinz pidättää itsellään oikeuden, lain sallimissa rajoissa, oman harkintansa mukaan peruuttaa, lykätä tai muuttaa Kilpailua ilman ennakkoilmoitusta, jos se on välttämätöntä ilman, että on korvausvelvollinen mahdollisiin vahinkoihin.

8.4 Kilpailun kuvia ja muuta oheismateriaalia voidaan käyttää kotimaiseen tai yksityiseen käyttöön ilman Heinzin ennakkosuostumusta.

8.5 Luvaton Kilpailussa käytettävien ohjelmistosovellusten modifiointi ("hakkerointi") on kiellettyä ilman Heinzin ennakkosuostumusta. Heinz pitää tällaisen henkilön vastuunalaisena Heinzille tässä asianyhteydessä aiheutuneesta vahingosta.

8.6 Kilpailua tai esiliinaa ei saa käyttää:

a. laittomien tai hyvän moraalin vastaisten poliittisten, uskonnollisten, väkivaltaisten, seksuaalisten tai rasististen mielipiteiden ilmaisuun;

b. loukkaamiseen, kiusaamiseen syrjintään tai seksuaaliseen vihjailuun;

c. vahingollisten ohjelmistojen (esim. virukset tai madot) asettaminen Heinzin ohjelmistoihin;

d. Heinzin hyvän nimen vahingoittamiseen;

e. kolmannelle osapuolelle kuuluvien (immateriaali)oikeuksien loukkaamiseen.

Kohta 9 – Yhteystiedot

9.1 Jos sinulla on Kilpailuun liittyviä kysymyksiä, kommentteja tai valituksia, ota yhteyttä:

H.J. Heinz B.V., Netherlands, Swedish Filial, 516403-9785

Kanongatan 157

254 67 Helsingborg, Sverige

S-posti: info@heinz.se

Kohta 10 – Muuta

10.1  Jos ja siinä määrin kun jokin näiden Ehtojen säännös ei ole juridisesti sitova tai julistetaan mitättömäksi tai  ei voida ylläpitää tuomioistuimessa, se ei vaikuta muihin näiden Ehtojen säännöksiin.

10.2 Nämä Ehdot ovat Ruotsin lainsäädännön aineellisten oikeuksien alaisia.

10.3 Kaikki näistä Ehdoista koituvat riidat pannaan vireille Tukholman käräjäoikeudessa tai osallistujan kotipaikkakuntaa lähinnä sijaitsevassa tuomioistuimessa.