Heinz common images

Heins Finland | Yleiset ehdot

YLEISET EHDOT
YLEISET EHDOT
Kiitos käyntistä heinz.fi ("verkkosivusto"). Lue seuraavat tiedot huolellisesti:
Yleiset ehdot
Ehdot
Kiitämme sinua vierailustasi heinz.se-verkkosivustolla (jäljempänä ”verkkosivusto”). Pyydämme lukemaan seuraavat tiedot huolellisesti:
1. Käyttö
Muodostamalla yhteyden tälle verkkosivustolle vahvistat, että hyväksyt käyttäväsi tätä verkkosivustoa ja että nämä ehdot (jäljempänä ”ehdot”) sitovat sinua. Nämä ehdot sääntelevät verkkosivuston käyttöäsi, lukuun ottamatta tämän verkkosivuston tietyissä osissa mahdollisesti sovellettavia ja kyseisillä sivuilla asianmukaisesti ilmoitettuja erillisiä ehtoja, ja ne on luettava yhdessä tietosuojakäytännön kanssa. Jos et suostu noudattamaan näitä ehtoja, et voi käyttää tätä verkkosivustoa.
2. Määritelmät
Selvyyden vuoksi näissä ehdoissa termillä ”me” viitataan H.J. Heinz B.V., Netherlands, Sweden filial ‑yhtiöön tai Heinz-yritysryhmään (jäljempänä ”Heinz”), ja näiden yritysten markkinoille saattamia tavaramerkkejä ovat muun muassa Heinz, HP, Amoy ja Planters.
3. Yhteyden muodostaminen
Jollei toisin ole määritelty, tällä verkkosivustolla olevat materiaalit on tarkoitettu ainoastaan käyttäjille, jotka muodostavat yhteyden tälle verkkosivustolle Ruotsista ja jotka ovat nimenomaisesti hyväksyneet nämä ehdot. Heinz ei takaa, että mitkään tällä verkkosivustolla olevat tiedot olisivat asiaankuuluvia tai soveltuisivat käytettäviksi millään muilla alueilla. Heinz ei takaa, että mikään tällä verkkosivustolla mainittu tuote olisi saatavilla millään Ruotsin ulkopuolisella alueella, eikä Heinz ole missään vastuussa näihin tietoihin luottamisesta.
4. Tarkoitus
Tämä verkkosivusto on tarkoitettu käteväksi lähteeksi, josta voi hakea tietoja Heinzista ja sen tuotteista.
5. Sisältö
5.1 Heinzin sisältö
Kaikki tällä verkkosivustolla olevat Heinzin luomat tekstit, kuvat, grafiikat, audiovisuaaliset materiaalit sekä muut materiaalit (yhdessä ”Heinzin sisältö”) ovat Heinzin tai sen tytäryhtiöiden (tai jos materiaalit on lisensoitu Heinzille, lisenssinantajan) tekijänoikeuksien alaista omaisuutta. Heinz tai sen tytäryhtiöt omistavat myös kaikki Heinzin sisältöön kuuluvat tavaramerkit, nimet, logot ja muut teollis- ja tekijänoikeudet. Tämän verkkosivuston sisällön muokkaaminen, siirtäminen, vuokraaminen, kopiointi (muuhun kuin ei-kaupalliseen henkilökohtaiseen käyttöön), uudelleen käyttäminen tai muunlainen käyttäminen julkisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin on ehdottomasti kielletty.
5.2 Käyttäjän luoma sisältö
5.2.1
Heinz ei vaadi itselleen mitään omistusoikeuksia tällä verkkosivustolla oleviin luomiisi teksteihin, kuviin, grafiikoihin, audiovisuaalisiin materiaaleihin tai muihin materiaaleihin (yhdessä ”käyttäjän luoma sisältö”), jotka lähetetään verkkosivustolle tai jotka esitetään tai julkaistaan verkkosivustolla. Käyttäjän luoman sisällön omistusoikeus säilyy sinulla, mutta myönnät Heinzille palkkiottoman, ei-yksinomaisen ikuisen oikeuden (jäljempänä ”käyttöoikeus”) ladata, tallentaa, käyttää, muokata, esittää, kopioida ja levittää tällaista käyttäjän luomaa sisältöä.
5.2.2
Vakuutat ja takaat tälle verkkosivustolle lähettämäsi, tällä verkkosivustolla esittämäsi tai julkaisemasi tai tämän verkkosivuston välityksellä levittämäsi käyttäjän luoman sisällön osalta, että
(i)olet tällaisen käyttäjän luoman sisällön luoja tai valtuutettu käyttäjä;
 (ii) olet yksin vastuussa käyttäjän luomasta sisällöstä, jonka lähetät tai lataat tälle verkkosivustolle, julkaiset tai esität tällä verkkosivustolla tai jota levität tämän verkkosivuston välityksellä;
 (iii) käyttäjän luoman sisällön lähettäminen, esittäminen, julkaiseminen tai levittäminen ei riko tämän verkkosivuston tietosuojakäytäntöä tietosuojakäytäntöön tai mitään muuta Ruotsissa tai muualla sovellettavaa lakia, mukaan lukien muun muassa tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevat lait, teollis- ja tekijänoikeudet ja kaikki asiaankuuluvat tällaisen käyttäjän luoman sisällön lataamista, tallentamista, käyttöä ja lähettämistä sähköisessä tai muussa muodossa koskevat lait;
  (iv) jos käyttäjän luomassa sisällössä on kuvia, joissa esiintyy alle 18-vuotias lapsi, olet joko lapsen vanhempi tai laillinen holhooja ja olet saanut lapsen suostumuksen tai lapsen ja hänen vanhempansa tai laillisen holhoojansa etukäteen antaman kirjallisen suostumuksen kyseisen kuvan lähettämiseksi tai lataamiseksi tälle verkkosivustolle, julkaisemiseksi, esittämiseksi tai levittämiseksi tämän verkkosivuston välityksellä. Lapsen suostumusta ei vaadita, jos lapsi on liian nuori voidakseen antaa suostumuksensa.
5.2.3 Sisällön valvonta
Vaikka Heinz ei ole velvollinen toimimaan niin, se voi aika ajoin valvoa ja tarkastaa keskustelujen, ilmoitustaulujen, chat-huoneiden, twiittien, kuvien, valokuvien ja kaikkien muiden tälle verkkosivustolle ladattujen ja/tai sen välityksellä lähetettyjen materiaalien sisältöjä. Tällaisen valvonnan tarkoituksena on estää kaikki sellaiset tiedot, jotka voivat olla vahingollisia Heinzin maineelle tai kenenkä tahansa henkilön henkilökohtaiselle turvallisuudelle tai jotka ovat sopimattomia tai kiellettyjä kohtien 5.2.4 ja 5.3 nojalla. Heinz ei ole vastuussa mistään tällä verkkosivustolla olevista, sille ladatuista tai sen välityksellä levitettävistä virheistä, puutteista, epätarkkuuksista, valheista, kunnianloukkauksista, herjauksista, hävyttömyyksistä tai pornografisista teksteistä tai kuvista.
5.2.4 Sopimaton sisältö
  (i) Jos tietoosi tulee, että jokin verkkosivustolla oleva, sille ladattu tai sen välityksellä levitettävä sisältö ei ole kohdassa 5.2.2 säädettyjen ehtojen mukainen tai että se rikkoo jotakin muuta ehtoa tai on mielestäsi loukkaavaa, pyydämme napsauttamaan tämän verkkosivuston aloitussivulla olevaa ”Sopimaton sisältö” ‑linkkiä ja ilmoittamaan meille kaikki tiedot kyseisestä sopimattomasta sisällöstä. Jos Heinz on valituksesi tarkistettuaan kanssasi samaa mieltä siitä, että kyseinen sisältö on sopimatonta, Heinz poistaa sen tältä verkkosivustolta kahden työpäivän kuluessa.
  (ii) Heinz voi kieltäytyä lataamasta, tallentamasta, julkaisemasta, esittämästä, tarjoamasta tai välittämästä käyttäjän luomaa sisältöä, jonka se katsoo yksinomaisen harkintavaltansa nojalla olevan epäasianmukaista, sopimatonta, loukkaavaa tai laitonta tai joka on tai voi olla millä tahansa tavalla vahingollista Heinzin maineelle tai kenenkä tahansa henkilön henkilökohtaiselle turvallisuudelle (henkilön iästä riippumatta). Heinz ei ole vastuussa minkään sellaisen sisällön tarkistamisesta, joka voi osoittautua myöhemmin epäasianmukaiseksi, sopimattomaksi, loukkaavaksi tai laittomaksi.
5.3 Kielletty sisältö
Alla on luettelo sisällöistä, joiden lataaminen, tallentaminen, julkaiseminen, esittäminen, käyttäminen tai levittäminen on kielletty tällä verkkosivustolla:
 (i) kaikki epäasianmukainen, sopimaton, loukkaava, epäsiveellinen tai laiton käyttäjän luoma sisältö;
(ii) kaikki käyttäjän luoma sisältö, joka sisältää pornografista tai seksuaalisesti vihjailevaa materiaalia, ihmisten seksuaalista hyväksikäyttöä tai linkkejä aikuisviihdesivustoille;
 (iii) kaikki käyttäjän luoma sisältö, jossa pyydetään tai julkaistaan henkilötietoja tämän verkkosivuston tietosuojakäytännön tietosuojakäytäntöön tai minkä tahansa tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön vastaisesti;
(iv) kaikki käyttäjän luoma sisältö, joka sisältää audiovisuaalista materiaalia, johon kuuluu valokuvia tai kuvia muista henkilöistä ja jotka olet julkaissut ilman kyseisten henkilöiden suostumusta (ja jos kyseessä on alle 18-vuotias henkilö, joka ei ole oma lapsesi, lapsen vanhemman tai laillisen holhoojan suostumusta) materiaalin lataamiseksi tälle verkkosivustolle;
 (v) kaikki käyttäjän luoma sisältö, joka sisältää tietoja, jotka käyttäjä lataa verkkosivustolle, vaikka hän tietää niiden olevan valheellisia tai harhaanjohtavia tai kannustavan laittomaan toimintaan, mukaan lukien muun muassa hyväksikäyttävä, uhkaava, häpäisevä ja loukkaava materiaali ja toiminta;
  (vi) kaikki käyttäjän luoma sisältö, joka sisältää laittoman kopion tekijänoikeuksilla suojatusta työstä, mukaan lukien muun muassa laittomasti valmistetut audiovisuaaliset materiaalit, tai joka rikkoo jonkin kolmannen osapuolen teollis- ja tekijänoikeuksia;
 (vii) kaikki käyttäjän luoma sisältö, johon kuuluu pyytämättä lähetettävien sähköpostiviestien tai roskapostin lähettämistä.
6. Kolmansien osapuolten sivustot
Tämä verkkosivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille. Heinz ei ole vastuussa näiden kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä, ja sinua kehotetaan tarkistamaan näiden sivustojen ehdot ja mahdolliset tietosuojakäytännöt ennen kuin käytät näitä kolmansien osapuolten verkkosivustoja tai lähetät niille henkilötietojasi. Käytät näitä kolmansien osapuolten verkkosivustoja omalla vastuullasi.
7. Vastuunrajoitukset
7.1
 Vaikka Heinz on pyrkinyt tarjoamaan asianmukaista huolellisuutta noudattaen täsmällisiä ja tarkkoja tietoja, se ei ole vastuussa kellekään henkilölle mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka voivat olla suoraan tai välillisesti seurausta tämän verkkosivuston käytöstä (tai sen käytön estymisestä) tai tällä verkkosivustolla olevien tietojen käytöstä, jos kyseinen menetys
  (i) ei ole ollut kohtuullisesti sinun tai Heinzin ennustettavissa, kun muodostit ensimmäisen kerran yhteyden verkkosivustolle;
  (ii) liittyy yritystoimintaan tai kaupalliseen menetykseen;
  (iii) on seurausta näiden ehtojen vastaisesta tämän verkkosivuston käytöstäsi tai jonkin muun osapuolen kuin Heinzin laiminlyönnistä;
  (iv) on seurausta tapahtumista, joihin Heinz ei voi kohtuudella vaikuttaa.
7.2
Heinz ei voi taata, että tämä verkkosivusto on aina saatavillasi, eikä Heinz ole vastuussa sinulle siitä, jos tämä verkkosivusto ei ole toisinaan käytettävissä. Tähän verkkosivustoon ja sen sisältämiin tietoihin ja materiaaleihin voidaan tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta. Pääsy koko verkkosivustolle tai johonkin sen osaan voidaan keskeyttää ilman erillistä ilmoitusta.
7.3
Mikään näissä ehdoissa ei sulje pois tai rajoita Heinzin vastuusta kuolemantapauksessa tai henkilövammassa, joka on seurausta Heinzin laiminlyönnistä tai petoksesta.
7.4
Tällä verkkosivustolla esitettäviä yleisiä terveyttä koskevia tietoja ei ole tarkoitettu käytettäviksi diagnoosin laatimiseen tai hoitoon liittyvissä tarkoituksissa. Jos tarvitset lääketieteellisiä neuvoja, ota yhteyttä lääkäriisi tai terveydenhuollon ammattilaiseen.
8. Vastuusta vapauttaminen
Sitoudut myöntämään Heinzille ja sen tytär- ja sidosyrityksille sekä niiden omistajille, toimihenkilöille, johtajille, jäsenille, edustajille ja työntekijöille vastuuvapauden koskien kaikkia menetyksiä, vastuita, vaateita tai pyyntöjä, mukaan lukien kohtuullisen asianajopalkkiot, joita kolmannet osapuolet esittävät liittyen tämän verkkosivuston käyttöön näiden ehtojen vastaisesti, käyttäjän luomaan sisältöön tai esittämiesi tahdonilmaisujen ja/tai takuiden tai Ruotsissa tai muualla sovellettavien lakien rikkomiseen.
9. Tiedonsiirto
(i) Voit halutessasi ilmoittaa Heinzille tietoja itsestäsi tämän verkkosivuston käytön yhteydessä. Tekemällä niin myönnät Heinzille nimenomaisen luvan käyttää näitä tietoja. Kaikkia tämän verkkosivuston käytön yhteydessäsi kerättyjä tietoja voidaan käsitellä ja säilyttää missä tahansa maassa, jossa Heinzilla tai tytär- tai sidosyrityksillä on toimitiloja, edellyttäen, että tällaiset tiedonsiirrot tapahtuvat alla olevan kohdan ii mukaisesti. Ilmoittamiasi tietoja käyttää vain Heinz-yritysryhmä, eikä niitä myydä kolmansille osapuolille. Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin tai ei-toivottuun kaupalliseen viestintään, jollet anna meille siihen lupaa. Heinz voi käyttää tietoja myös sisäisesti arvioidakseen verkkosivustojensa toimintaa ja asiakkaidensa tarpeita.

(ii) Henkilötietojesi siirtäminen ulkomaille

Henkilötietojasi voidaan käsitellä Euroopan talousalueen ulkopuolella maissa, joissa ei sovelleta samoja henkilötietojen suojaa koskevia vaatimuksia kuin Euroopan talousalueella. Jos henkilötietojasi käsitellään Euroopan talousalueen ulkopuolella, ryhdymme toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että henkilötietosi suojataan asianmukaisella ja sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä vaaditulla tavalla.

Katso lisätietoja tietosuojakäytännöstämme tietosuojakäytäntöön.
10. Luottamuksellisuus
Kaikkia meille tämän verkkosivuston tai muulla tavoin internetin välityksellä toimittamiasi tietoja ja materiaaleja käsitellään muina kuin luottamuksellisina tietoina, jolleivät tällaiset viestit tai materiaalit sisällä henkilötietoja, joita käytämme tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Kaikki meille lähettämäsi viestit ja muut materiaalit ovat meidän omaisuuttamme ja säilyvät meidän omaisuutenamme, ja lähettämällä nämä viestit ja muut materiaalit meille hyväksyt, että voimme käyttää niitä missä tahansa tarkoituksessa ilman, että meidän tarvitsee maksaa sinulle minkäänlaista korvausta.
11. Irtisanominen
Jos rikot jotakin näistä ehdoista, Heinzilla on (yksinomaisen harkintavaltansa nojalla) oikeus estää sinua käyttämästä koko verkkosivustoa tai jotakin sen osaa. Pyrimme ilmoittamaan sinulle tällaisten toimien syistä, mutta emme ole velvollisia toimimaan niin.
12. Yritystiedot
Tätä verkkosivustoa hallinnoi
H.J. Heinz B.V., Netherlands, Swedish Filial, 516403-9785
Kanongatan 157
254 67 Helsingborg, Ruotsi
13. Valitukset
Kuluttajat voivat valittaa Heinzin markkinoinnista Ruotsin oikeusasiamiehelle ilman tuomioistuinkäsittelyä. Oikeusasiamiehen verkkosivustolle pääset napsauttamalla seuraavaa ulkoista linkkiä:https://www.kkv.fi/