HEINZ 150-VUOTTA TYNNYRIGRILLI KILPAILU

EHDOT

Näitä ehtoja ("Ehdot") sovelletaan Heinz 150-vuotta tynnyrigrillikilpailussa ("Kilpailu") sen mukaan, mitä on määritetty kohdassa 3 ja 4, jonka on toimittanut H.J. Heinz Foods UK Ltd, jonka rekisteröity toimipaikko on The Shard, 32 London Bridge Street, London, SE1 9SG (viitataan yleisesesti nimellä ”Heinz”). Haugen-Gruppen Oy hallinnoi tätä kampanjaa yhteistyössä Heinzin kanssa. Osallistuminen kilpailuun katsotaan tässä esitettyjen ehtojen ja sosiaalisen median alustojen yleisten käyttöehtojen hyväksymiseksi – mukaan lukien ja muita pois rajaamatta Facebook. Tällaisia sosiaalisen median alustojen yleisiä käyttöehtoja voidaan soveltaa täysimääräisesti tässä esitettyjen ehtojen lisäksi.

 

Kohta 1 – Yleistä

1.1 Osallistuminen on sallittu Suomessa asuville henkilöille, jotka ovat yli 18 (kahdeksantoista) vuotta osallistumishetkellä.

1.2 Alle 18-vuotialla henkilöillä pitää olla huoltajan tai edunvalvojan lupa kilpailuun osallistumiseen.

1.3 Kilpailun voittajan valintaan osallistuva, tai siihen suorassa työyhteydessä toimiva henkilö ei saa osallistua kilpailuun.

1.4 Kilpailuun osallistumista on rajoitettu siten, että yksi henkilö voi osallistua kilpailuun maksimissaan yhden kerran per päivä.

1.5 Kilpailussa sovelletaan Heinzin Tietosuojakäytäntöä ja Vastuunrajoitusta, jotka löytyvät verkosta osoitteesta https://www.heinz.eu/privacy-notice, niissä määrin, kun mikään näissä Ehdoissa määritetty ei nimenomaan määrää toisin.

1.6 Heinzilla on oikeus muuttaa näitä Ehtoja Kilpailujakson aikana ilman ennakkoilmoitusta osallistujille.

1.7 Heinzin tekemät muutokset näihin ehtoihin julkaistaan Heinzin kotisivuilla https://www.heinz.fi, mistä on mahdollista tallentaa ja/tai tulostaa kopio Ehdoista.

1.8. Tämä kilpailu ei ole millään tavalla Facebookin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin.

 

Kohta 2 – Tiedot

2.1 Jotta voisit osallistua kilpailuun ja mahdollistaa Heinzin viestinnän kanssasi, sinua voidaan pyytää toimittamaan henkilötietoja Heinzille (esim. nimi, (sähköposti)osoite, (matka)puhelinnumero).

2.2  Sinä takaat, että kaikki toimittamasi tiedot ovat oikeellisia, luotettavia ja täydellisiä. Väärillä tiedoilla varustetut osallistumiset eivät voi osallistua Kilpailuun.

2.3 Kun käytät Heinzin verkkosivustoa, sivuston käyttöä koskevia tietoja voidaan kerätä käyttämällä evästetiedostoa (cookie), joka tallennetaan tietokoneesi kiintolevylle. Heinzin verkkosivustolla käytetään evästeitä verkkosivuston käyttäjien erottamiseksi toisistaan. Voit kieltää evästeiden käytön ottamalla verkkoselaimessasi käyttöön evästeet estävän asetuksen. Asetus voi kuitenkin vaikuttaa negatiivisesti verkkosivuston toimintaan. Tarkat tiedot Heinzin käyttämistä evästeistä ja niiden käyttötarkoituksista on esitetty evästekäytännössämme osoitteessa https://www.heinz.eu/cookie-policy

2.4 Heinzille toimittamasi tiedot kerätään ja niitä käsitellään ainoastaan näissä ehdoissa mainittujen tarkoitusten antamissa rajoissa ja niiden vaatimalla tavalla. Heinz tekee kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että tietojasi käsitellään turvallisesti ja Heinzin tietosuojakäytännön mukaisesti.

2.5 Henkilökohtaiset tietosi lähetetään jakelijallemme Haugen-Gruppen Oylle. Tämä tehdään ainoastaan siitä syytä, että Haugen-Gruppen Oy hallinnoi kilpailun toteuttamista, palkintojen tomittamista sekä voittajien valitsemista yhteistyössä Heinzin kanssa. Antamasi tiedot tullaan hävittämään 90 päivän kuluessa voittajien valitsemisen jälkeen.

2.6 Heinz voi kerätä ja käyttää henkilötietojasi seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 1. Toteuttaakseen velvoitteita, joita sinun ja Heinzin välillä solmittu sopimus saa aikaan;
 2. Toteuttaakseen muita (juridisia) velvotteita;
 3. Saattaakseen käyttöösi tietoa, tuotteita tai palveluja, joita olet pyytänyt Heinziltä tai joiden Heinz arvioi kiinnostavan sinua, siinä määrin ja sellaisissa tarkoituksissa, missä olet antanut nimenomaisesti luvan ottaa yhteyttä, erityisesti koskien Kilpailua, muita kilpailuja, kampanjoita tai erikoistarjouksia; tai
 4. Toimittaakseen tarjolla olevan palkinnon voittajalle.

2.7 Heinz noudattaa kaikkia asiaankuuluvia turvallisuustoimia suojatakseen henkilötietojasi tietojen menetykseltä, vahingolta tai laittomalta tai asiaankuulumattomalta käsittelyltä.

2.8 Sinulla on oikeus esittää muodollinen vaatimus siitä, että voit olla osallinen Heinzin sinusta keräämistä tiedoista. Lisäksi voit vaatia, että Heinz muuttaa henkilötietojasi tai poistaa ne. Voit käyttää näitä oikeuksia milloin tahansa ottamalla yhteyttä Heinzin asiakaspalveluun; katso yhteystiedot Kohdasta 9.

2.9 Henkilö- ja datatiedot voidaan yhdistää tietokoneeseen tai IP-osoitteeseen (Internet Protocol), jotta käyttäjä voi helpommin pyytää tietoja Heinziltä tai osallistua kilpailuihin tulevaisuudessa. Kilpailujen ja kampanjoiden mukauttamiseen käyttäjää varten käytetään vain datatietoja, ei henkilötietoja.

2.10 Kun alle 18 (kahdeksantoista) vuotta vanhan henkilön vanhempien tai edunvalvojan suostumus on annettu osallistumista varten, Heinz käyttää ainoastaan sellaisia henkilötietoja, joita tarvitaan Kilpailuun osallistumiseen.

 

Kohta 3 – Palkinto Heinz tynnyrigrilli

3.1 Jokainen voittaja saa palkinnoksi yhden (1) Heinz tynnyrigrillin. Palkintoja on yhteensä kaksikymmentä (20) kappaletta. Yhden tynnyrigrillin arvo on €289.

 

Kohta 4 - Kilpailu

4.1 Osallistuakseen kilpailuun, osallistuja täyttää kilpailusivulle henkilötietonsa (etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite) sekä kertoo lyhyesti milloin hän tai milloin hänen perheessään herkutellaan aina Heinz-ketsupilla. Kyseessä voi olla esimerkiksi jokin tietty hetki tai ruokalaji, joka ei maistu samalta ilman Heinizia.

4.1.1 Heinz ei hyödynnä osallistujien antamia kertomuksia muihin tarkoituksiin kilpailun ulkopuolella.

4.2 Tämä kilpailu on voimassa 24.5.2019 klo 09:00  – 14.7.2019 klo 23:59. (”Kilpailujakso”).

4.3 Voittajat valitaan joka viikko (kilpailuaikana 24.5.2019 klo 09:00  – 14.7.2019 klo 23:59) Heinzin ja Haugen Gruppen Oy:n työntekijöistä koostuvan raadin toimesta. Raati valitsee voittajat subjektiivisesti perustuen siihen miten luovia ja innostavia osallistujien kertomukset ovat. Päätökset ovat lopullisia ja sitovia eikä niistä voi valittaa.

4.4 Kilpailun voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti sähköpostilla käyttämällä niitä sähköpostiosoitteita, jotka on annettu kilpailuun rekistöröidyttäessä. Voittajiin ollaan yhteydessä 14 kalenteripäivän kuluessa voittajien valinnasta.

4.5 Voittaja voi voittaa palkinnon ainoastaan yhden kerran kilpailujakson aikana.

4.6 Jakelija (Haugen-Gruppen Oy) on jokaiseen voittajaan yhteydessä sähköpostilla ja pyytää voittajalta postitusosoitteen johon palkinto lähetetään. Palkinto toimitetaan ainoastaan Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen.

4.7 Palkinto on voittajan henkilökohtainen. Palkintoa ei voi palauttaa eikä sitä voi siirtää tai luovuttaa toiselle.

4.8 Palkinto lähetetään voittajan antamaan postiosoitteeseen viimeistään 4 (neljän) viikon kuluessa kilpailujakson päättymisestä.

4.9 Heinz yrittää ottaa yhteyttä voittajaan kohtuullisilla keinoilla. Jos voittajaan ei saada yhteyttä tai jos hän ei ole tavoitettavissa, Heinz pidättää itsellään oikeuden tarjota palkintoa uudelleen valitulle voittajalle.

4.10 Heinz pidättää itsellään oikeuden tarjota voittajalle vaihtoehtoista, alkuperäisen palkinnon kanssa saman arvoista tai arvokkaampaa, palkintoa, jos alkuperäinen palkinto ei ole saatavilla Heinzistä johtumattomasta syystä.

4.11 Jos palkintoa ei pystytä antamaan voittajalle Heinzistä riippumattomasta syystä, voittaja voi vaatia palkintoa viimeistään 90 päivää voitosta ilmoittamisen jälkeen. Tämän ajanjakson tai palkinnon epäämisen jälkeen palkinto palautuu Heinzille.

4.12 Heinz vastaa mahdollisista palkinnon jakamisesta koituvista vedonlyönti- ja arpajaisveroista sen lainkäyttöalueen lainsäädännön mukaisesti, jolla veronalainen tapahtuma tapahtuu. Palkinnon voittaja ja/tai kilpailun tai tapahtuman osallistuja vastaa kaikista ulkomaisista, kotimaisista tai paikallisista veroista (mukaan lukien ja mitään pois rajaamatta henkilökohtainen tulovero), joka asianmukaisella lainkäyttöalueella voidaan määrätä maksettavaksi tai asettaa kilpailuun tai tapahtumaan osallistumisen tai palkintojen jakamisen perusteella. Voittaja maksaa mahdollisen voitosta maksettavan veron.

 

Kohta 5 – Palkinnon rahtikulut

5.1 Heinz maksaa kaikki tynnrigrillin rahtiin liittyvät maksut (sisältäen verot).

 

Kohta 6 - Vastuu

6.1 Hyväksyt, että Kilpailuun osallistuminen tapahtuu omalla vastuullasi ja riskilläsi.

6.2  Vakuutat, että olet kaiken lähettämäsi materiaalin ja tietojen immateriaalioikeuksien ainoa omistaja, sisältyen muttei rajoittuen tekijänoikeus, mallisuoja, reseptit ja kuvat muodosta riippumatta (esim. suullinen, sähköinen tai kirjallinen), jotka olet antanut Heinzille Kilpailun yhteydessä ("Materiaalit"). Vakuutat myös, että Materiaali ei loukkaa kenenkään kolmannen osapuolen oikeuksia eikä ole muutoin laitonta. Annat myös Heinzille täyden hyvityksen kaikista kolmannen osapuolen vaatimuksista Materiaalia kohtaan.

6.3 Jos Materiaali kuitenin loukkaa jonkin kolmannen osapuolen oikeuksia tai on muuten laitonta, Heinzillä on oikeus sulkea vastauksesi pois kilpailusta ja asettaa sinut korvausvastuuseen kaikista tästä seuranneista vahingoista.

6.4 Heinz ei ole missään olosuhteissa vastuussa tai vahingonkorvausvelvollinen mistään Kilpailuun osallistuvasta kuvasta tai Materiaalista.

6.5 Heinz ei hyväksy missään oloissa mitään vahingonkorvausvelvollisuutta mistään Kilpailuun liittyvistä tappioista tai vahingoista, suorista tai epäsuorista, mukaan lukien muttei rajoittuen:

 1. Heinzin lähettämä palkinto;
 2. kilpailun peruuttaminen, keskeyttäminen tai muuttaminen;
 3. Kolmannelle osapuolelle kuuluvan järjestelmän laiton käyttäminen.

 

Kohta 7 – Immateriaalioikeudet

7.1 Immateriaaliomaisuudella tarkoitetaan patentteja, patentoitavia oikeuksia, keksijän oikeuksia, käyttömalleja, kasvinjalostajanoikeuksia, moraalisia oikeuksia, henkilöoikeuksia, tavaramerkkejä, pakkauksen ulkoasua, liikearvoa, liikenimiä, toiminimiä, verkkotunnuksia, tekijänoikeuksia, mallioikeuksia, dataoikeuksia, tietokantaoikeuksia, taitotieto-oikeuksia, teknisiä määrittelyjä, valmistusohjeita, liikesalaisuuksia ja kaikkea muuta aineetonta omaisuutta ja kaikkia muita teollisoikeuksia sekä minkä tahansa maan lainsäädännön perusteella voimassa olevia samanlaisia tai vastaavia oikeuksia (rekisteröityjä, rekisteröimättömiä, tämänhetkisiä, tulevia ja ehdollisia oikeuksia rajoittamatta mukaan lukien kaikki uusitut, jatketut ja uudistetut oikeudet ja kertyneet kanneoikeudet) ja kaikkia edellä mainittuja koskevia avoimia hakemuksia, kaikkia edellä mainittuja koskevien hakemusten jättämisoikeuksia ja kaikkien edellä mainittujen rekisteröintioikeuksia.

7.2 Kaikki immateriaalioikeudet, sisältäen muttei rajoittuen tekijänoikeuteen, kuuluvat ja lankeavat vain ja yksinomaan Heinzille.

7.3 Siinä määrin, missä immateriaalioikeudet eivät lankea automaattisesti Heinzille, osallistuja luovuttaa kaikki tällaiset immateriaalioikeudet koko maailmassa Heinzille, minkä Heiz täten hyväksyy.

7.4 Osallistuja luopuu täten suurimmassa lain sallimassa määrin kaikista kirjalliseen tuotantoonsa perustuvista moraalisista oikeuksistaan ja sitoutuu siihen, ettei koskaan käytä moraalisia oikeuksiaan Heinzia vastaan esittääkseen immateriaalioikeuksilla suojattujen teosten tekijänoikeuksiin liittyviä vaateita tai vastustaakseen tai estääkseen niihin tehtäviä muutoksia tai hallitakseen niiden julkaisemista tai jakelemista.

7.5 Selvyyden vuoksi Heinzillä tai sen alilisensioiduilla tahoilla on oikeus lyhentää, muuttaa tai poistaa Materiaalia oman harkintansa mukaan ilman, että siitä ilmoitetaan (ennakkoon) sinulle ja/tai kysytään hyväksyntääsi sille.

7.6 Osallistumalla Kilpailuun annat Heinzille oikeuden käyttää nimeäsi ja/tai Materiaaliasi, sisältäen muttei rajoittuen, seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 1. Palkintoihin; tässä tapauksessa liittyen Heinz tynnyrigrilliin.
 2. Heinz kotisivuun ja sosiaaliseen mediaan, sisältäen, mutta ei rajoittuen Twitter, Instagram ja Pinterest.

7.7 Hyperlinkitys Kilpailuun on sallittua sillä ehdolla, että seuraavat ehdot täyttyvät:

 1. Hyperlinkkiä saa käyttää ainoastaan siihen, että kotisivuille laitetaan linkki kilpailuun.
 2. Mainoksia, tekijänoikeusilmoituksia ja muita ilmoituksia ei saa piilottaa Kilpailun kotisivulla;
 3. Viittaukset tai maininnat siihen, että Heinz sponsoroisi tai tukisi kotisivuasi, ovat kiellettyjä.
 4. Hyperlinkit on poistettava heti, jos Heinz niin vaatii.

 

Tarkista myös sovellettavissa olevat ehdot kotisivusi toimittajalta.

 

Kohta 8 – Heinzin oikeudet

8.1 Heinz pidättää itsellään oikeuden, ilman ennakkoilmoitusta ja omaa harkintakykyään käyttäen, hylätä osallistumiset, joita ei Heinzin mielestä ole tehty näiden Ehtojen tai muiden sovellettavissa olevien laillisten velvoitteiden mukaisesti ilman, että siitä koituisi korvausvelvollisuus mahdollisen vahingon vuoksi. Heinzin päätös on lopullinen ja kaikissa kysymyksissä sitova, eikä siitä voi keskustella.

8.2 Heinz pidättää itsellään oikeuden valita vaihtoehtoisen voittajan, jos ensisijainen voittaja on toiminut näiden Ehtojen vastaisesti.

8.3 Heinz pidättää itsellään oikeuden, lain sallimissa rajoissa, oman harkintansa mukaan peruuttaa, lykätä tai muuttaa Kilpailua ilman ennakkoilmoitusta, jos se on välttämätöntä ilman, että on korvausvelvollinen mahdollisiin vahinkoihin.

8.4 Kilpailuun osallistumista ja muuta oheismateriaalia voidaan käyttää yksityiseen käyttöön ilman Heinzin ennakkosuostumsta.

8.5 Luvaton Kilpailussa käytettävien ohjelmistosovellusten modifiointi ("hakkerointi") on kiellettyä ilman Heinzin ennakkosuostumusta. Heinz pitää tällaiseen osallistunutta henkilöä vastuunalaisena Heinzille tässä asianyhteydessä aiheutuneesta vahingosta.

8.6 Kilpailua tai kilpailupalkintoa ei saa käyttää:

 1. Laittomien tai hyvän moraalin vastaisten poliittisten, uskonnollisten, väkivaltaisten, seksuaalisten tai rasististen mielipiteiden ilmaisuun;
 2. Loukkaamiseen, kiusaamiseen syrjintään tai seksuaaliseen vihjailuun;
 3. Vahingollisten ohjelmistojen (esim. virukset tai madot) asentamiseen Heinzin ohjelmistoihin;
 4. Heinzin hyvän nimen vahingoittamiseen;
 5. Kolmannelle osapuolelle kuuluvien (immateriaali)oikeuksien loukkaamiseen.

 

Kohta 9 – Yhteystiedot

9.1 Jos sinulla on Kilpailuun liittyviä kysymyksiä, kommentteja tai valituksia, ota yhteyttä:

Haugen-Gruppen Oy
Tiilitie 6 B 2
01720 Vantaa
FINLAND
E-mail:info@haugen-gruppen.com

 

Kohta 10 – Muuta

10.1 Jos ja siinä määrin kun jokin tässä esitettyjen Ehtojen kohdista ei ole juridisesti sitova tai mitätöidään tai todetaan tuomioistuimessa pätemättömäksi, se ei vaikuta tässä esitettyjen Ehtojen muiden kohtien voimassaoloon.

10.2 Näitä ehtoja tulee hallita Suomen lakien mukaan.

10.3 Kaikki riita-asiat, jotka liittyvät näihin ehtoihin pannaan vireille Suomen tuomioistuimessa.